Ημερίδα για το βαμβάκι στα Φάρσαλα


ΛΑΡΙΣΑ

Ημερίδα για το βαμβάκι στα Φάρσαλα

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η ημερίδα με θέμα «Αντιμετώπιση εχθρών βαμβακιού – Ενημέρωση σε θέματα εχθρών καραντίνας και του νόμου 4036/2012 για τα γεωργικά φάρμακα» που διοργάνωση η Περιφερειακή Ενότητα  Λάρισας σε συνεργασία με τον δήμο Φαρσάλων στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων.

Ομιλητές ήταν εξειδικευμένοι γεωπόνοι του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, που είναι  αρμόδιο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και στο πρόγραμμα επισκοπήσεων για εχθρούς καραντίνας.

Οι αγρότες της περιοχής ενημερώθηκαν  έγκυρα από τα στελέχη της Αντιπεριφέρειας Λάρισας, τόσο για τους εχθρούς της καλλιέργειας του βαμβακιού, όσο και για τα γεωργικά φάρμακα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Δρ. Δ. Σταυρίδης, γεωπόνος – εντομολόγος, τμηματάρχης του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, αναφέρθηκε στην Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία των κυριότερων εχθρών του βαμβακιού.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σταυρίδης αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του βαμβακιού με έμφαση στο πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, που εφαρμόζεται με επιτυχία στην Π.Ε. Λάρισας. Επισημάνθηκε η σπουδαιότητα της χρήσης φερομονικών παγίδων, αν είναι δυνατόν σε κάθε χωράφι, με ταυτόχρονη παρακολούθηση των πληθυσμών με επιτόπιες δειγματοληψίες ώστε να επισημαίνεται εγκαίρως η αναγκαιότητα ή μη επέμβασης. Τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι αρχικά θα πρέπει να εφαρμόζονται ήπια σκευάσματα (βάκιλος, ρυθμιστές ανάπτυξης, βιολογικά όπως το spinosad κ.ά.) και αργότερα τέλος Ιουλίου με μέσα Αυγούστου αν χρειαστεί επέμβαση με κλασικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Σημαντικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται επίσης είναι η έγκαιρη αποφύλλωση και το φθινόπωρο η καταστροφή των υπολειμμάτων και όργωμα, μέτρα που περιορίζουν αποτελεσματικά της ζημιές. Στις παραπάνω πρακτικές και μεθόδους έχει διαπιστωθεί ότι οι ζημιές δεν ξεπερνούν το 20% και επεμβάσεις που κυμαίνονται από μηδενικές έως τρεις σε ακραίες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Γ. Κανάκης, MSc γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ο οποίος αναφέρθηκε στις επισκοπήσεις των οργανισμών καραντίνας για το έτος 2012.  Τόνισε τη σημασία  της προστασίας της φυτικής παραγωγής της χώρας από την εισβολή και διάδοση ξένων οργανισμών επιβλαβών στα φυτά. Πρόγραμμα που αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας για την εναρμόνισή της με την Κοινοτική Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία. Περιλαμβάνει δειγματοληψίες, επιτόπιους ελέγχους στο χωράφι και τοποθέτηση φερομονικών παγίδων.

Η σημασία του προγράμματος είναι πολύ μεγάλη για την προστασία των καλλιεργειών, του εισοδήματος των παραγωγών και των εξαγωγών της χώρας μας. Παρουσιάστηκαν πέντε οργανισμοί καραντίνας που προσβάλλουν τις καλλιέργειες του βαμβακιού, του καλαμποκιού και της ντομάτας.

Τέλος αναφέρθηκε σε τρεις σημαντικούς οργανισμούς που προσβάλλουν την καλλιέργεια της φακής καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Τονίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί λόγω της έλλειψης των αναγκαίων χημικών μέσων για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών της φακής καθώς επίσης και άλλων καλλιεργειών «μικρής σημασίας».

Τέλος η κ. Ε. Πορίχη, MSc γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, παρουσίασε την ενότητα «Διάθεση στην αγορά και ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων». Αναφέρθηκε στη σημασία της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στη φυτοπροστασία και βελτίωση της παραγωγής.

Η απόσυρση ενός σημαντικού αριθμού σκευασμάτων για ποικίλους λόγους και η έλλειψη επαρκών σκευασμάτων για τις λεγόμενες μικρές ή ήσσονος σημασίας καλλιέργειες (minor crops), έχουν δημιουργήσει κενό στη φυτοπροστασία. Τονίστηκε ότι οι κυρώσεις για τις παραβάσεις σε θέματα φυτοπροστασίας είναι σημαντικές και αφορούν σε όλους όσους εμπλέκονται στα διάφορα στάδια εμπορίας και χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Αναφέρθηκε στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στην υποχρέωσή τους να εγγραφούν στα μητρώα του ΥΠΑΑΤ (εμπόρων γεωργικών φαρμάκων, ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών και  φυτοϋγειονομικό μητρώο).

Για να μπορέσει ένα γεωργικό φάρμακο να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά απαραίτητο είναι να φέρει αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το ΥΠΑΑΤ. Τα παράνομα γεωργικά φάρμακα δεν υπόκεινται σε κανένα κρατικό σύστημα ελέγχου ποιότητας και η χρήση τους ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χρήστη-ψεκαστή, για την ποιότητα των προϊόντων, για την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή, για την ομαλή ανάπτυξη των καλλιεργειών και για το περιβάλλον ενώ η αποτελεσματικότητά τους είναι αμφίβολη.

Έγινε ειδική αναφορά στην ηλεκτρονική καταγραφή διακίνησης γεωργικών φαρμάκων, που ισχύει για τα καταστήματα εμπορίας από τις 27 Ιανουαρίου 2012, καθώς επίσης και στην υποχρέωση των παραγωγών – επαγγελματιών χρηστών να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα που φέρουν πλήρη ετικέτα στην ελληνική γλώσσα, να τα προμηθεύονται μόνο από καταστήματα εμπορίας που έχουν την ειδική άδεια και μητρώο και να τηρούν, επί τουλάχιστον 3 έτη, αρχεία των σκευασμάτων που χρησιμοποιούν, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, το όνομα του σκευάσματος, ο χρόνος και η δόση της εφαρμογής, η περιοχή και η καλλιέργεια όπου χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα

Στην ενημερωτική εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ. Ν. Τριανταφύλλου Αντιδήμαρχος Φαρσάλων σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι γεωπόνοι του Δήμου κ. Ευαγγελοπούλου, κ. Καλφούντζου και κ. Καραγκούνης, ο προϊστάμενος – γεωπόνος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Φαρσάλων κ. Β. Τράντος, η γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας κ. Ζαχαράκη, καθώς και έμποροι γεωργικών φαρμάκων, εκπρόσωποι αγροτικών φορέων, συλλόγων και αγρότες.

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο