Η ΔΑΚΕ νικήτρια στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Δημοσιεύθηκε στις: 8 Ιουνίου 2012, 18:01

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης για τις εκλογές στο Σύλλογο των Δασκάλων στο νομό Λάρισας.

Συγκεκριμένα:

Ψήφισαν: 1448

Άκυρα Λευκά 140

Έγκυρα: 1308

Έλαβαν:

ΔΑΚΕ Π.Ε. 524 ψήφους – 4 έδρες

Π.Α.Α.Σ.Κ.Ε. Π.Ε. 383  ψήφους – 3 έδρες

ΕΣΑΚ-ΔΕΕ Π.Ε. 201  ψήφους – 1 έδρα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 200  Ψήφους – 1 έδρα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  Π.Ε.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Από τη ΔΑΚΕ:

Παπαποστόλου Δημήτριος

Νάστος Γεώργιος

Γκουτζέλας Αθανάσιος

Καλέτσιος Σπυρίδων

Από την Π.Α.Α.Σ.Κ.Ε.

Σίμος Βασίλειος

Κόντος Αντώνιος

Χάμου Μαρία

Από την ΕΣΑΚ-ΔΕΕ

Μπίκας Χρήστος

Από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

Χριστοδούλου Αστέριος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ