ΛΑΡΙΣΑ

Ομάδα δράσης για την υγιεινή και την ασφάλεια από το ΤΕΕ

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας (σεμινάρια, εκδηλώσεις, τεχνικοί ασφαλείας κ.ά.) στον τομέα «Υγιεινή και Ασφάλεια» καλούνται όσοι μηχανικοί θέλουν να ενταχθούν στην «ομάδα δράσης για την υγιεινή και ασφάλεια» να καταθέσουν το βιογραφικό τους μέχρι την επόμενη  Παρασκευή 15 Ιουνίου στο [email protected] , για την κάλυψη της 1ης φάσης δράσεων και στη συνέχεια χωρίς περιορισμό χρόνου για τις υπόλοιπες δράσεις. 

Close