Φορολογικό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ

Δημοσιεύθηκε στις: 7 Ιουνίου 2012, 17:00

O ΣΘΕΒ διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα « Ανάλυση διατάξεων ΦΠΑ» διάρκειας 6 ωρών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να λάβουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση γύρω από τις διατάξεις του ΦΠΑ  όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι τα ακόλουθα:

• Ενδοκοινοτικές συναλλαγές στον τομέα της εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

• Τριγωνικές συναλλαγές

• Έλεγχος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES, κλπ)

• Υποχρεώσεις των υποκειμένων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, κλπ)

• Περιπτώσεις που απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου και συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων

• Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ( είσπραξη ή καταβολή προκαταβολής έναντι του τιμήματος στις κοινοτικές συναλλαγές, τμηματική καταβολή τιμήματος, κλπ) – Τρόπος απόδοσης του ΦΠΑ

• Έκδοση ειδικού στοιχείου επί ενδοκοινοτικών συναλλαγών

• Επιστροφή ΦΠΑ πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ προϋποθέσεις και διαδικασία

• Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος επιστροφής

• Επιστροφή ΦΠΑ από κράτη μέλη της ΕΕ και Τρίτων χωρών – Νέα διαδικασία

• Δικαίωμα έκπτωσης γενικά

• Επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης (PRO-RATA)

• Συμπλήρωση Περιοδικής Δήλωσης  Φ2

• Συμπλήρωση Εκκαθαριστικής Δήλωσης  Φ1 έτους 2011 – (νέο έντυπο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης & Λογιστηρίου καθώς και σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26/6/2012 Τρίτη 16:00-21:00

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν αναλυτικές σημειώσεις και βεβαίωση παρακολούθησης.

Εισηγήτρια: κα Ρουσάκη Άννα, τ. Τμηματάρχης στη Δ/ση ΦΠΑ του Υπ. Οικονομικών

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα επιχορήγησης όλου του κόστους του σεμιναρίου κάνοντας χρήση του πόρου της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του (Λ.Α.Ε.Κ.) μέσω του ΟΑΕΔ. Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ και την αρμόδια κα Τζένη Γιβροπούλου μέχρι 15 Ιουνίου 2012, τηλ. 2410-555507 .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ