«Το ΤΕΕ κινητοποιείται για την προστασία της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς»


ΛΑΡΙΣΑ

«Το ΤΕΕ κινητοποιείται για την προστασία της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς»

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του τοπικού ΤΕΕ Ντίνος Διαμάντος

Στη συνέντευξη, τον κ. Διαμάντο πλαισίωναν ο μηχανικός Τάσος Μπαρμπούτης και οι γεωτεχνικοί Κώστας Γκούμας και Αλέκος Μπέλεσης.

Ο κ. Διαμάντος τόνισε ότι «το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ κάθε χρόνο, με επίκεντρο αυτήν την, καθορισμένη παγκόσμια, ημερομηνία, σηματοδοτεί με εκδηλώσεις και δράσεις του σε όλο το τμήμα, το διαρκές ενδιαφέρον του αλλά, και την διαχρονική προσπάθειά του να βοηθήσει θεσμικά την Πολιτεία και να ευαισθητοποιήσει και κινητοποιήσει την Κοινωνία στην προστασία της Περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς.

Για το 2012, θεωρώντας ότι, το ζήτημα των «Υδατικών Πόρων» για τη Θεσσαλία αποτελεί ίσως, τον πλέον καίριο παράγοντα τόσο για την Περιβαλλοντική της διατήρηση μέσα από την αποφυγή της «ορατής πλέον και όχι απλά, επαπειλούμενης ερημοποίησης», όσο και για την Αναπτυξιακή της πορεία στο μέλλον (στους τομείς Πρωτογενή και Ενεργειακό) αλλά, και διαδραματίζοντας ταυτόχρονα, αλληλοσυνδεόμενες με τα παραπάνω, θετικές ή αρνητικές κοινωνικές συνέπειες (στα ζητήματα ποιοτικής και επαρκούς ύδρευσης αλλά, και της απασχόλησης), ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ είναι η :

«Ημερίδα επιστημονικής διαβούλευσης και κατάθεσης απόψεων και προτάσεων» πάνω στα «Σχέδια Διαχείρισης» που αφορούν τη Θεσσαλία.

Θα γίνει στη Λάρισα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ (3ος όροφος), στις 26 Ιουνίου 2012.

Θεωρούμε ότι, η φάση αυτή διαμόρφωσης των Σχ. Δ. είναι η πλέον ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ για να διαβουλευθούμε, να ενημερώσουμε και κυρίως, να συναποφασίσουμε για το μέλλον μας και να μην το αφήσουμε αυτό στα χέρια άλλων.

Μετά την 5/12/2011, όταν και παρουσιάσθηκε η 1η φάση των Σχ. Δ., το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ κινήθηκε στην κατεύθυνση, με απόφασή του, να διαμορφώσει τις θέσεις του με τη βοήθεια μίας «Διεπιστημονικής Επιτροπής», ανοικτής σε αριθμό και σε όποιον ήθελε να προσφέρει στο σημαντικό αυτό ζήτημα.

Είναι ευτυχές ότι, μία πολυπληθής ομάδα έμπειρων επιστημόνων, και οφείλω να ομολογήσω, με δική τους αυτενέργεια περισσότερο και πρωτοβουλία, μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουμε αυτήν την  σημαντική πρωτοβουλία.

Εδώ, οφείλω να εξάρω και την άμεση ανταπόκριση τόσο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, προεξάρχοντος του Ειδ. Γραμματέα κου Ανδρεαδάκη όσο, και των συναδέλφων μελετητών που, όλοι τους θα είναι παρόντες.

Αρωγό και συνδιοργανωτή στην πρωτοβουλία μας αυτή, έχουμε και το ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο θα αναλάβει με τη σειρά του (και εμείς θα συνδράμουμε το ίδιο) ανάλογη πρωτοβουλία με έμφαση στον Πρωτογενή τομέα και τη Γεωργία σε σχέση με τα Σχ. Δ. Υδάτων.

Τελική κατάληξη βέβαια, θα είναι η τελική πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ μέσα από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων του.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΔΘ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Τα σχέδια διαχείρισης αφορούν όλα τα σοβαρά ζητήματα της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας και θα αποτελέσουν τον «οδικό χάρτη» λήψης αποφάσεων & διαμόρφωσης πολιτικών για το νερό.

Ταυτόχρονα, θα δρομολογήσουν  & θα επιταχύνουν (ή, θα «φρενάρουν») πιθανόν, τις εξελίξεις για σοβαρά αναπτυξιακά & περιβαλλοντικά θέματα, σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και του περιβάλλοντος (επάρκεια & υγιεινή  πόσιμου νερού, γεωργία-αρδεύσεις, ενέργεια-ΥΗΕ, κ.α.) για τις επόμενες δεκαετίες.

Οι Θεσσαλοί & οι φορείς που τους εκπροσωπούν (Περιφέρεια, Δήμοι, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΓΣ, κ.λ.π.), πρέπει να ενημερωθούν για την σημαντική αυτή μεταρρύθμιση, να συζητήσουν και να αποφασίσουν, αν και πως θα αναπτυχθεί η Θεσσαλία, ποιες είναι οι προοπτικές του πρωτογενή τομέα και της Γεωργίας, σε σχέση με τις αγροτοδιατροφικές ανάγκες της χώρας μας.

Και εδώ με έμφαση θέλω να σημειώσω ότι, πάντα αλλά, ειδικά στην δύσκολη περίοδο που η χώρα διανύει και είναι κρίσιμη για το μέλλον, επιτακτική ανάγκη είναι αφενός, η επίτευξη της «επάρκειας» και της μέγιστης δυνατής «αυτάρκειας» και αφετέρου, η μεγιστοποίηση αποτελέσματος και επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας σε τομείς που αποτελούν «Συγκριτικά Πλεονεκτήματα» της Ελλάδας σε μία ΕΕ και μία παγκοσμιοποιημένη αγορά».

Και ένας τομέας που διαθέτουμε είναι ο Πρωτογενής Τομέας και η Γεωργία.

Με την ίδια σημασία, η διαχείριση των υδάτων προωθεί στον τομέα της Ενέργειας τόσο την «επάρκεια» όσο και την κατά το δυνατόν «αυτονομία» της χώρας, σε συνδυασμό πάντα, και με την «κλίμακα οικονομίας» που προσφέρουν τα έργα αυτά.

Ταυτόχρονα, μέσα από τα σχέδια διαχείρισης, βασικός πυλώνας τους θα πρέπει να είναι η προστασία του Περιβάλλοντος (επιφανειακά νερά, υπόγειοι υδροφορείς, κ.λ.π.) μέσα από αποτελεσματικό «σπονδυλωτό» «Φορέα Διαχείρισης» και βέβαια, μέσα από βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και δράσεων.

Απαιτείται επίσης, ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων (Υπουργεία, μελετητές, τοπικοί φορείς, εκπρόσωποι χρηστών), ώστε με την σύνθεση των απόψεων που σχετίζονται με τα κρίσιμα ζητήματα των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας (ανάπτυξη Γεωργίας, ύδρευση, περιβάλλον, μεγάλα έργα, κ.α.), να επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Θεσσαλία και να απομακρυνθεί στο μέλλον ο κίνδυνος λειψυδρίας που  βιώνει τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλία.

Η οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. προβλέπει διαδικασία διαβούλευσης πριν την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης, έτσι ώστε να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή. Θα πρέπει να  συζητηθούν με την απαιτούμενη άνεση χρόνου και  να εμπλουτισθούν με τις απόψεις & προτάσεις όλων όσων επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα και ιδιαίτερα των κάθε είδους χρηστών νερού και όχι να αποφασισθούν ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν.

Η διαβούλευση επιβάλλεται γιατί :

•Δημιουργεί υδατική συνείδηση & ευαισθητοποιεί τους πολίτες.

•Συνεισφέρει στην δημόσια αποδοχή & διαφάνεια.

•Οδηγεί σε λιγότερες προσφυγές στα δικαστήρια & αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης.

Η συμμετοχή του κοινού σημαίνει ότι το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή στην έκβαση των σχεδίων διαχείρισης & στην εκτέλεση των έργων (Δικαίωμα σύμβασης Aarhus).

Τα στάδια υλοποίησης (& οι φάσεις διαβούλευσης) των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων είναι :

•Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων (περιγραφή & χαρακτηρισμός υδατ. συστημάτων, αρμόδιες αρχές, προστατευόμενες περιοχές, αξιολόγηση ποσοτικής & ποιοτικής κατάστασης υδατ. σωμάτων, κ.λ.π).

•Διαμόρφωση προγραμμάτων μέτρων (προστασία & αποκατάσταση υδατ. Πόρων) αλλά και το υδατικό ισοζύγιο, από το οποίο θα προκύπτει η αναγκαιότητα ή μη μεταφοράς νερού από τον Αχελώο.

•Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εκτίμηση & αξιολόγηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα προγράμματα μέτρων & διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων)».

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο