2,3 εκατομμύρια ευρώ για έργα σε περιοχές όπου διαμένουν ROMA


ΘΕΣΣΑΛΙΑ

2,3 εκατομμύρια ευρώ για έργα σε περιοχές όπου διαμένουν ROMA

Τέσσερα νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις  σε περιοχές που κατοικούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ειδικότερα ROMA, ενέταξε με απόφασή του στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν βασικές υποδομές απαραίτητες για τη βελτίωση της καθημερινότητάς των κατοίκων και την αναβάθμιση του αστικού τοπίου.

Όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε σήμερα ο κ. Κώστας Αγοραστός η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αφενός λόγω του πληθυσμού των ΡΟΜΑ σε αυτήν αλλά κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας ωρίμων μελετών, που έχουν επιδείξει οι εμπλεκόμενοι φορείς και ομάδες πολιτών επί του θέματος, επιλέχθηκε από την αρμόδια Εθνική Αρχή, ως «Πιλοτική» για την εφαρμογή Περιφερειακού Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τους ΡΟΜΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Στη χειρότερη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας της Ελλάδας, σήμερα που η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς μεγιστοποιείται, ως Περιφέρεια Θεσσαλίας παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο χρέος μας απέναντι στο παρόν και το μέλλον της Θεσσαλίας, εντάσσοντας νέα έργα και διαχέοντας κοινοτικά κονδύλια στην τοπική οικονομία και κοινωνία, τόνισε ο κ. Αγοραστός και συνέχισε: «Εάν ο καθένας κάνει το ατομικό του καθήκον πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο. Με την ένταξη των έργων αυτών σε Τύρναβο, Φάρσαλα και Καρδίτσα και ειδικότερα στις περιοχές που κατοικούνται από ΡΟΜΑ, επιτυγχάνουμε ένα πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Είναι το πρώτο βήμα στο στόχο που θέσαμε και ξεκινήσαμε να υλοποιούμε από το Φθινόπωρο του 2011, σε συνεργασία τόσο με τους κατοίκους των περιοχών αυτών όσο και με τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι συνεργασίες για την κατάρτιση του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, που στόχο θα έχει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ολοκληρωμένες προτάσεις, συνέργειες, χρονοδιάγραμμα ενεργειών και άμεση υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομής αλλά και κοινωνικών δράσεων προς αυτή την ομάδα πολιτών», δήλωσε ο κ. Κώστας Αγοραστός.

Παράλληλα ο περιφερειάρχης τόνισε ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η σχετική Πρόσκληση του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, που βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με το «Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ» που τελεί υπό έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η υποβολή και νέων προτάσεων από τους αρμόδιους Φορείς.

 

Με την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον 1ο Κύκλο Συγκριτικής αξιολόγησης, της Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας «54 : Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» / Κατηγορία Πράξεων 5419: «Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού», του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία» του Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, εντάσσονται 4 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 2.333.547,90 ευρώ. Τα έργα αφορούν σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις οποίες κατοικούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ειδικότερα ΡΟΜΑ.  Ειδικότερα εντάσσονται τα εξής:

1. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» προϋπολογισμού 598.000,00  ευρώ,  με Δικαιούχο το Δήμο Φαρσάλων.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης – αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων και οδών στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας κοινωνικών – ευπαθών ομάδων (ΡOMA) στην πόλη των Φαρσάλων, με σκοπό την  ανάπτυξη της περιοχής και τη διενέργεια παρεμβάσεων στον αστικό ιστό, ώστε να αμβλυνθούν τα υφιστάμενα αρνητικά χαρακτηριστικά και να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκων.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής μιας πλατείας, περιβαλλοντική αναβάθμιση των ΟΤ 201 Η, ΟΤ Γ117Γ , ΟΤ Γ115Γ, & ΟΤ Γ136Δ, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα ΟΤ Γ225Β & ΟΤ Γ113Γ , φυτεύσεις στα ΟΤ Γ120Α, ΟΤ Γ124Ζ, ΟΤ Γ124Η, ΟΤ Γ124Θ, ΟΤ Γ132Δ & ΟΤ Γ132Ε, κατασκευή πεζοδρομίων – φυτεύσεις και ηλεκτροφωτισμό σε τμήματα της οδού Αθηνών, της οδού Απιδανού και της οδού Β. Ουγκώ.

 

2. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ)»  προϋπολογισμού 438.531,90 ευρώ,  με Δικαιούχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου όμβριων στον οικισμό Μαύρικα του Δήμου Καρδίτσας και αφορά στην τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής για την προστασία των κατοικιών από πλημμυρικές καταστάσεις.

Αναλυτικότερα στο έργο περιλαμβάνονται η τοποθέτηση όλων των αγωγών του δικτύου διαμέτρου d30-d80 και μήκους1841 μ.και τα αναλογούντα 90 Φρεάτια υδροσυλλογής – σε όλη την έκταση του οικισμού.

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, η βελτίωση του επιπέδου ζωής και η προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων οικισμού Μαύρικα του Δήμου Καρδίτσας.

 3. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ –ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)»  προϋπολογισμού 507.015,00 ευρώ,  με Δικαιούχο το Δήμο Καρδίτσας.

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή (εκσκαφές, αμμοχαλικόστρωση, βάση 3Α, ασφαλτόστρωση και κρασπεδόρειθρα) τμήματος του κεντρικού δρόμου καθώς και δημοτικών  δρόμων συνολικού μήκους1340,00 mκαι η ολοκλήρωση του δικτύου ηλεκτροδότησης από  την ΔΕΗ στον οικισμό Μαύρικα του Δήμου Καρδίτσας.

Με την κατασκευή του έργου αντιμετωπίζονται οριστικά ζητήματα ασφάλειας, λειτουργικότητας, και γενικά αναβάθμισης ουσιαστικά των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας  ζωής των κατοίκων στον οικισμό Μαύρικα του Δήμου  Καρδίτσας.

 

4. «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»  προϋπολογισμού 790.000,00 ευρώ,  με Δικαιούχο τον Δήμο Τυρνάβου.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της υποδομής τμημάτων υφιστάμενων δημοτικών οδών συνολικού μήκους 2.460μ, τον ηλεκτροφωτισμό δρόμων μήκους 950μ και πεζοδρομίων καθώς και τη δημιουργία χώρου πρασίνου εμβαδού 5.000,00μ2 περίπου, στον οικισμό τσιγγάνων του Δήμου Τυρνάβου. Με την κατασκευή του έργου βελτιώνεται σημαντικά, η πρόσβαση-κυκλοφορία αλλά και ασφάλεια πεζών και οχημάτων εντός του οικισμού των ΡΟΜΑ στον Τύρναβο.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) με ποσοστό 85%. Σημειώνεται επίσης ότι τα έργα αυτά εντάσσονται βάση των ώριμων μελετών που κατέθεσαν οι Δήμοι στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και βάση των αναγκών στις εν λόγω περιοχές, όπως καταγράφηκαν σε συνεργασία των Δήμων, των  εκπροσώπων των κατοίκων τους και του αντιπεριφερειάρχη κ. Ζήση Γρηγορίου σε μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2011.

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο