Δημιουργήθηκε Ελεύθερο Πανεπιστήμιο σε Λάρισα και Βόλο

Δημοσιεύθηκε στις: 4 Ιουνίου 2012, 08:01

Ξεκίνησαν οι προεγγραφές ενώ αναμένεται η ίδρυση Σχολής Διακόσμησης

Ένας νέος Φορέας Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων γεννήθηκε την 1η Ιουνίου στη Λάρισα και αποτελείται από νέους και έμπειρους πολίτες στην οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων από το Βόλο και τη Λάρισα.

Οι «Πολίτες Εν Γνώσει» θα έχουν την αποκλειστική υπευθυνότητα συντονισμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου αρχικά στο Βόλο και την Λάρισα ενώ θα συνεργάζονται αποκλειστικά με Επιστήμονες σε όλη την Επικράτεια για την Κατάρτιση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, «στόχος να δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε πολίτη –ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης – να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του και τα ενδιαφέροντα του με σειρά μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων από  Πανεπιστημιακούς  καθηγητές κατά κύριο λόγο και άλλους διαπρεπείς επιστήμονες στον χώρο τους να προσφέρουν έγκυρες κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο αντικείμενο.

Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για την διάρκεια του α’ κύκλου μαθημάτων (από τον Οκτώβριο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013).

Στη Λάρισα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στον  «ΜΥΛΟ» από τις 6-9 το βράδυ ενώ στο Βόλο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη την ίδια ώρα σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Οι θεματικές ενότητες θα είναι:

·«Νεότερη Ιστορία» με αναφορές στην Ιστορία της Οικονομίας, της Πολιτικής, της Βιομηχανικής αλλά και της Τοπικής (80 ώρες)

·«Νομική» με διαλέξεις και συζητήσεις πάνω στο Οικογενειακό Δίκαιο (80 ώρες)

Το κόστος διδάκτρων ανά ενότητα είναι 80€ και για τις δύο 150€.

Όσοι όμως προεγγραφούν από 11 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 70€ και 120€ αντίστοιχα.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν  2421077433 ή στο e – mail: politesengnosei@gmail.com  ή στο facebook.com/politesengnosei

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ