Προγραμματίζουν «εκπτώσεις» στο Μνημόνιο, αρκεί να εφαρμοστεί

Δημοσιεύθηκε στις: 3 Ιουνίου 2012, 09:51

Σημάδια διαλλακτικότητας από το ΔΝΤ και την Ευρωζώνη

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση η οποία προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, δεσμευτεί στην υλοποίηση των βασικών στόχων και των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος, Ευρωζώνη και ΔΝΤ εμφανίζονται έτοιμοι να προχωρήσουν σε αλλαγές στους όρους του μνημονίου.

Σε αντίθετη περίπτωση η χρηματοδότηση θα διακοπεί και η Ελλάδα με τον ένα ή άλλο τρόπο, θα οδηγηθεί στην έξοδο από το κοινό νόμισμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, ένα από τα σημεία του μνημονίου στα οποία υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, είναι η παράταση της προθεσμίας για τη μείωση του ελλείμματος κατά ένα έτος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρειασθεί άμεσα μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τα κράτη – μέλη.

Επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν επιμέρους αλλαγές στον νόμο για τον κατώτατο μισθό, αλλά και να ληφθούν μέτρα τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, όπως η διάθεση επιπλέον πιστώσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ταχύτατες διαδικασίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ