Από επιτροπή φορέων η ίδρυση, κατάργηση και μετακίνηση λαϊκών αγορών


ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Από επιτροπή φορέων η ίδρυση, κατάργηση και μετακίνηση λαϊκών αγορών

Σύσκεψη με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού της αντιπεριφερειαρχη Λάρισας κας Ρένας Καραλαριώτου, των δημάρχων Κιλελέρ Ρίζου Κομήτσα, Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, Ελασσόνας Γιώργου Πασχόπουλου, Καλαμπάκας Δημήτρη Σακελαρίου και του αντιδημάρχου Καρδίτσας Σταύρου Παπαγεωργίου.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες των λαϊκών αγορών, καθώς το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο περιπλέκει τη διαδικασία λειτουργίας τους.

Ο κ. Κώστας Αγοραστός εξήγησε ότι η νομοθεσία που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των λαϊκών αγορών είναι πολυδαίδαλη, εφ’ όσον όμως το αρμόδιο Υπουργείο δεν δίνει λύση στο θέμα αυτό θα πρέπει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Δήμοι να συνεργαστούν και να συναποφασίσουν για την από εδώ και πέρα πορεία. «Στόχος μας είναι να ξεκαθαρίσουμε τη διαδικασία ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις στη λειτουργία των λαϊκών αγορών» δήλωσε ο κ. Αγοραστός και συνέχισε: «Καλούμαστε σήμερα να συνεργαστούμε και να δώσουμε λύση ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πωλητές και οι παραγωγοί. Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των λαϊκών αγορών έχει γίνει αντιληπτό ότι όλοι ζητούν την παρέμβαση της Αιρετής Περιφέρειας ως εγγυητή και αξιόπιστου συνομιλητή για τη διευθέτηση των ζητημάτων των λαϊκών αγορών».

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρόκειται να εφαρμόσει την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επίσης ανέφερε ότι συστήνεται η επιτροπή φορέων στην οποία συμμετέχει και η Αιρετή Περιφέρεια και αφορά στη ίδρυση, κατάργηση και μετακίνηση των λαϊκών αγορών, η οποία όμως θα λαμβάνει υπόψη την όποια απόφαση θα έχουν πάρει οι οικείοι Δήμοι.

Επίσης έγινε γνωστό ότι τα μητρώα των αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου θα βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ η αρμοδιότητα χορήγησης της άδειας αυτής θα εκδίδεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από τους Δήμους, στα τέλη του έτους.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κώστας Δεσπόπουλος, όπως και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Η εγκύκλιος αυτή στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων περιλαμβάνει τα εξής:

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ/Π.Δ.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ν.3852/10

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Ν 3852/10

 

προκήρυξη νέων αδειών

παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/95

Περιφερειάρχης

/ανα περιφερειακη ενοτητα

Νομάρχης 

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών – Έγκριση πινάκων δικαιούχων

παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/95 – παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 116/2008

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

αποκεντρωμένης

διοικησησ

γενικός γραμματέας περιφέρειας 

χορήγηση(έκδοση) των αδειών

παρ. 3 του άρθρου 2 του

π.δ. 116/2008 και εδαφ.32 παρ.6 του ν. 3852/2010

ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ

Υπηρεσίες αρμόδιες για θέματα Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

 

Θεώρηση αδειών *

εδαφ. 4 της παρ. Α του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

τοποθέτηση πωλητών

παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/95 και άρθρο 11 π.δ. 51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μεταβίβαση άδειας, αλλαγή θέσεων, χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα.

παρ. Ε του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΔΕΙΑΣ 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (άδειες μέχρι 31/12/2010) 2)ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (άδειες μετά την 1/1/2011)

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χρησιμοποίηση – Αναπλήρωση – Υποβοήθηση-

πρόσληψη υπαλλήλων κτλ

άρθρο 5 του π.δ. 51/ 2006

ΔΗΜΟΣ

Οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Αλλαγή λαϊκής αγοράς

άρθρο 6 του π.δ. 51/ 2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

δραστηριοποίηση αδειούχων σε αγορές άλλων περιφερειών

παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ημέρες και ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών

άρθρο 8 του π.δ. 51/2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικές κυρώσεις

παρ. 9 του άρθρου 7 ν. 2323/1995 και παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 51/2006

ΔΗΜΟΣ

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Επιτροπές ελέγχου επαγγελματιών- παραγωγών

άρθρο 10 του π.δ. 51/2006 και εδαφ 33 της παρ. 6 του άρθρου 94

του ν.3852/10

ΔΗΜΟΙ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

χορήγηση θέσεων

άρθρο 11 του π.δ. /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Σύσταση Επιτροπών για την αναθεώρηση αδειώνάρθρο 12 του π.δ. 51/2006

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ/ΠΔ

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ν.3852/10

ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ 3852/2010

Χορήγηση αδειών

παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006-

παρ.7 του άρθρου 3 του ν. 3377/05

ΔΗΜΟΣ

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Ανανέωση αδειών

εισαγωγικό εδάφιο παρ.5 του άρθρου 3 του π.δ. 51/2006

ΔΗΜΟΣ

Η αρχή που εξέδωσε την άδεια για πρώτη φορά

Καταγραφή διακινούμενων ποσοτήτων κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας

παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 51/06

ΔΗΜΟΣ

Υπηρεσίες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά

παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 51/06

ΔΗΜΟΣ

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Χρησιμοποίηση- αναπλήρωση- υποβοήθηση- πρόσληψη υπαλλήλων- παράταση πρόσληψης-διαγραφή υπαλλήλων-κανονική άδεια-κάρτα πωλητή

εισαγωγικό εδάφιο άρθρου 5 του π.δ. 51/2006

ΔΗΜΟΣ

Οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς

παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 51/06

Περιφερειακό Συμβούλιο

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων και

πωλητών (επαγγελματιών- παραγωγών)

παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2006

ΔΗΜΟΣ

Νομαρχιακό Συμβούλιο

    

Συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών

παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 51/2006 (παρ. 6 του άρθρου 94, αριθμ. 33, ν. 3852/10)

Δημοτικό Συμβούλιο

Νομαρχιακό Συμβούλιο

Χορήγηση θέσεων- Τοποθέτηση πωλητών

παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3377/05- παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 51/2006 (παρ. 6 του άρθρου 94, αριθμ. 32, ν. 3852/2010)

Περιφερειακό Συμβούλιο ανά Περιφερειακή Ενότητα

Νομαρχιακό Συμβούλιο

 

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο