Χρήμα για πρόχειρα φράγματα και οδικό δίκτυο στη Λάρισα

Δημοσιεύθηκε στις: 29 Μάϊου 2012, 22:18

Αποτελέσματα Διαγωνισμών και Τεύχη Δημοπράτησης για έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.762.916,03ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού.

Αναλυτικά:

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεση του έργου  «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτημάτων Καππά-Χάρμα Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού: 2.952.000 €  (με το ΦΠΑ).

– Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις-Ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων» προϋπολογισμού 400.000,00€ (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Οδική Σύνδεση Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών με το Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας (Ε΄ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 300.000,00€ (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση Προμελέτης Υδραυλικών Έργων της μελέτης – Εντολή έναρξης επόμενου σταδίου εκπόνησης της μελέτης: «Οριοθέτηση Ρεμάτων Πλησίον της Παραλίας «Παρίσαινα στον Οικισμό Χορευτό του Δήμου Ζαγοράς» προϋπολογισμού 42.998,00 € (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση παραλαβή μελέτης :«Μελέτη πασσαλότοιχου στη Χ.Θ. 4+500 της Ε.Ο. Αγριάς- Δράκειας» προϋπολογισμού 35.670 € (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση μελέτης και τευχών διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  : «Προμήθεια Σωλήνων Άρδευσης» Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 159.998,03 με Φ.Π.Α

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή Γεφύρας Γκολφαριού επί του  Αχελώου Πόταμου” προϋπολογισμού 500.000,00 € (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων  στον Πηνειό περιοχής 5ο αντλιοστάσιο – Κουλουρίου– Ομολίου – Παλαιοπύργου – Εννιπέα” προϋπολογισμού 220.000,00 € (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση μελέτης και τευχών διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  : «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Αντλιοστασίου Π.Ε Καρδίτσας» προϋπολογισμού 92.250,00 € (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης, σύστασης επιτροπής διαγωνισμού και συστήματος δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου» Π.Ε. Λάρισας προϋπολογισμού 1.000.000 (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του έργου : ″Κατασκευή Γεφύρας μετά Προσβάσεων στον Πορταϊκό Ποταμό επί της Επαρχιακής Οδού Πύλης Αγίου Βησσαρίωνα″, προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το ΦΠΑ).

– Αποτέλεσμα διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση Ζημιών Οδού Ι.Μ. Πέτρας Καταφυγίου – Άγιο Αθανάσιο Λαμπερού»  Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού: 100.000 € (με το ΦΠΑ).

– Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης του  έργου : «Βελτίωση & ασφ/ση οδού Χαλίκι – όρια Ν. Τρικάλων, Σύνδεση με Μέτσοβο» με υποέργο: «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού Ανθούσα – Μπάρος (όρια Νομού Τρικάλων – Σύνδεση με Καλλαρύτες) (Ολοκλήρωση)», συνολικού προϋπολογισμού 960.000,00 € (με το ΦΠΑ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ