Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ακαθάρτων στον Άγιο Θωμά

Δημοσιεύθηκε στις: 24 Μάϊου 2012, 10:53

Το πρώτο του είδους του που τοποθετείται στη Λάρισα

Την Παρασκευή 20-4-12 τοποθετήθηκε στην συνοικία Αγ. Θωμά, στην οδό Ιωαννίνων (στο ύψος της οδού Ολύνθου) προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ακαθάρτων μέσα σε ήδη σκαμμένο όρυγμα.

Το αντλιοστάσιο αυτό είναι το πρώτο του είδους του που τοποθετείται στη Λάρισα.

Το υλικό κατασκευής του είναι υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. Είναι κυλινδρικό και οι διαστάσεις του είναι ύψος περίπου 7,50 μ. και διάμετρος περίπου 4μ.

Περιλαμβάνει δε τις αντλίες, τις δικλείδες, τον ηλεκτρικό πίνακα και όλα τα απαιτούμενα σε ένα αντλιοστάσιο.

Το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο τοποθετείται αμέσως και μετά τις απαραίτητες συνδέσεις τίθεται σε λειτουργία.

Τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι η ταχύτητα τοποθέτησης και σχεδόν άμεσης λειτουργίας αλλά και το ότι ο θάλαμος των αντλιών παραμένει καθαρός και στεγνός, χωρίς οσμές και η πρόσβαση γίνεται σε υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το αντλιοστάσιο μεταφέρθηκε οδικώς και από την φόρτωση του έως την άφιξη του στην Λάρισα χρειάστηκαν 9 ημέρες, λόγω του μεγέθους του.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ