Κενές θέσεις σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία

Δημοσιεύθηκε στις: 23 Μάϊου 2012, 10:50

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους γιατρούς μέχρι και 24 Μαίου

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε τις κενές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας – Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους γιατρούς όπως υποβάλουν αιτήσεις μέχρι  24-5-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 24-5-2012 είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. – ΤΜΗΜΑ Γ’

Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. 10187 – ΑΘΗΝΑ

Οι αιτήσεις μπορεί να αποσταλούν και με ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier).

Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις με τα ταχυδρομεία για να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προκήρυξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ