ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ημερίδα για τη Μεσογειακή Ανθοκομία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε ημερίδα για το Πρόγραμμα FLORMED – Μεσογειακή Ανθοκομία: «Καινοτόμες δράσεις για ένα δημόσιο και ιδιωτικό δίκτυο» παρευρέθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Στόχος του προγράμματος είναι να αναδειχτεί το Μεσογειακό κοπτόμενο Λουλούδι και τα Ανθοκομικά Προϊόντα γενικότερα των Μεσογειακών Χωρών, ως προϊόντα “Made in the Med Area”, ως προϊόντα δηλαδή της μεγάλης και ιστορικής κληρονομιάς της Μεσογείου αποτελώντας μια ένδειξη που θα αποτελεί ταυτότητα – διαβατήριο ποιότητας στις διεθνείς αγορές.

Την ικανοποίηση τους για την ενημέρωση και τα αποτελέσματα της ημερίδας εξέφρασαν οι επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι τόνισαν χαρακτηριστικά ότι πρώτη φορά αισθάνθηκαν την πολιτεία να στέκεται αρωγός στις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη της ανθοκομίας.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι ως Περιφέρεια Θεσσαλίας οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τον κλάδο της μεσογειακής ανθοκομίας στοχεύοντας στην τροφοδότηση της αγοράς με νέα ανταγωνιστικά μεσογειακά προϊόντα αύξηση των εξαγωγών ανθοκομικών προϊόντων και κατ’ επέκταση του εισόδημα όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων με τις ανθοκαλλιέργειες και τον τομέα της μεσογειακής ανθοκομίας γενικότερα.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει μια στρατηγική δόμησης σχέσεων μεταξύ του δημόσιου τομέα (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς, κλπ.) και του ιδιωτικού τομέα για την εμπορική εκμετάλλευση ορισμένων μεσογειακών ανθοκομικών προϊόντων.

Δημιουργούνται κανάλια και δίκτυα συνεργασίας με ολοένα και περισσότερους ενδιαφερόμενους φορείς, που έχουν άμεσες ωφέλειες από προγράμματα χρηματοδότησης και κοινές δράσεις. Διατυπώνεται λοιπόν μια ολοκληρωμένη Πρόταση και ένα Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη, υποστήριξη, λειτουργία και προώθηση του «Δικτύου Μεσογειακών Ανθοκομικών Προϊόντων, το οποίο θα συνδέσει όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα των ανθοκομικών προϊόντων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και θα αφορά στην ανάπτυξη και προώθηση νέων ή υπαρχόντων ανθοκομικών προϊόντων σε καλλιεργητές, επιχειρήσεις και πελάτες, ώστε να προωθούνται ευκολότερα, φθηνότερα και ποιοτικότερα τα εν λόγω προϊόντα στον τελικό αγοραστή.

Ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική η ανάγκη για συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα στον τομέα της ανθοκομίας στην Ελλάδα, ιδίως σε προγράμματα αναζήτησης νέων μεσογειακών ανθοκομικών ειδών ή βελτίωσης και προσαρμογής των ήδη υπαρχόντων, αλλά και στους τρόπους εμπορίας και προώθησής τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Προτάσεις που αν εφαρμοστούν, θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της μεσογειακής ανθοκομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Ελλάδα γενικότερα καθώς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την συνεργασία των παραγωγών μεταξύ τους, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών έρευνας και παραγωγής ανθοκομικών προϊόντων από τις προηγμένες χώρες, την καθοδήγηση των παραγωγών από εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου και την συνεχή κατάρτισή τους, την ολοκληρωμένη προβολή των μεσογειακών ανθοκομικών προϊόντων και την συστηματική ενημέρωση του αγοραστικού κοινού.

Η επιχειρηματική ενασχόληση με την μεσογειακή ανθοκομία μπορεί να προσφέρει σε πολλούς παραγωγούς οικονομική διέξοδο, ως πηγή συμπληρωματικού ή ακόμα και κύριου εισοδήματος. Στους τωρινούς χαλεπούς καιρούς της κρίσης, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς για τη σπουδαιότητα αυτής της εξέλιξης. Πολλοί αγρότες σε τέλμα, λόγω ζημιών σε καλλιέργειές τους ή λόγω προβλημάτων με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, μπορούν να στραφούν στα θερμοκήπια ανθοκομικών προϊόντων που προσφέρουν νέου είδους επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και η αξιοποίησή του ανοίγουν επίσης νέους ορίζοντες στην διάθεση των ανθοκομικών προϊόντων. Πολλές ανθοκομικές μονάδες κλείνουν συμφωνίες για παραγγελίες παραγωγής προϊόντων ή προβαίνουν σε πωλήσεις προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο προωθούν τα προϊόντα προς τους χονδρεμπόρους – πελάτες τους και συγχρόνως έχουν τη δυνατότητα να τα προβάλλουν στις ιστοσελίδες τους.

Στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:
– Βελτίωση των ποικιλιών που ήδη καλλιεργούνται στην περιοχή της Μεσογείου

– Αναγνώριση και διερεύνηση νέων ειδών και ποικιλιών ανθοκομικών προϊόντων κατάλληλων για καλλιέργεια στην περιοχή με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας

– Βελτίωση της βιωσιμότητας της μεσογειακής ανθοκομίας και συνεχή τροφοδότηση των αγορών με νέα ανταγωνιστικά προϊόντα

– Δημιουργία ενός ουσιαστικού συνεργατικού δικτύου ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ανάμεσα δηλαδή στους ερευνητικούς φορείς – πανεπιστημιακά ιδρύματα – δημόσιους οργανισμούς, και στους παραγωγούς – εμπόρους – πωλητές με τελικό απώτερο σκοπό την προώθηση και προβολή της ποιότητας της μεσογειακής ανθοκομίας, στους πελάτες – καταναλωτές όλου του κόσμου.

Αντικείμενο μελέτης του έργου αποτέλεσε η καταγραφή των μονάδων παραγωγής ή/και εμπορίας ανθοκομικών προϊόντων στους τέσσερις Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η εκτίμηση της δυναμικής του κλάδου παραγωγής και εμπορίας ανθοκομικών προϊόντων (ανθοκομικές μονάδες) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της διενέργειας Έρευνας στις ανωτέρω μονάδες με τη χρήση δομημένου Ερωτηματολογίου.

Από όλα τα ανθοκομικά προϊόντα, επιλέχθηκε – προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, με βάση τις απαιτήσεις του Flormed ως αντικείμενο παρατήρησης και απασχόλησης – η γαρδένια καθώς και άγρια αυτοφυή φυτά.

Πραγματοποιήθηκε Έρευνα για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των φυτών γαρδένιας που παράγονται σε θερμοκήπια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να συμπιεστεί το κόστος παραγωγής και να τονωθεί η εμπορική αξία των συγκεκριμένων φυτών τόσο στην Ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές. Τα πειράματα έγιναν για δύο συνεχόμενα έτη και πραγματοποιήθηκαν σε εμπορικό θερμοκήπιο της Μαγνησίας όπου εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα σας παρουσιαστούν σε λίγο από τους ειδικούς που την πραγματοποίησαν.
Όσον αφορά τα άγρια αυτοφυή φυτά, πραγματοποιήθηκε μελέτη εισαγωγής τους στην εμπορική ανθοκομία με στόχο να αξιοποιηθεί η πλούσια Ελληνική χλωρίδα και να παραχθεί νέο ελκυστικότερο προϊόν για την παραγωγή του οποίου θα απαιτούνται μειωμένες εισροές. Η παραπάνω μελέτη αφορούσε τα εξής είδη: Cistus salvifolius, Ornithogalum atticum, Digitalis lanata, Gynandriris sisyrinchium. Η συλλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι) έγινε από περιοχές του Πηλίου και της Π.Ε. Τρικάλων.

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, κατατέθηκε ολοκληρωμένη Πρόταση και Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη, υποστήριξη, λειτουργία και προώθηση του «Δικτύου Μεσογειακών Ανθοκομικών Προϊόντων», το οποίο θα συνδέσει όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα των ανθοκομικών προϊόντων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα αφορά στην ανάπτυξη και προώθηση νέων ή υπαρχόντων ανθοκομικών προϊόντων σε καλλιεργητές, επιχειρήσεις, ερευνητικά & εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να προωθούνται ευκολότερα, φθηνότερα και ποιοτικότερα τα μεσογειακά ανθοκομικά προϊόντα στον τελικό αγοραστή.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγιναν διάφορες διακρατικές συναντήσεις στις χώρες εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος όπου παρευρίσκονταν όλοι οι εταίροι με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, τεχνογνωσίας και καινοτομιών.

Οι αντικειμενικοί στόχοι του προτεινόμενου Δικτύου Μεσογειακών Ανθοκομικών Προϊόντων είναι:

• να αποτελέσει φορέα χάραξης στρατηγικής για την προώθηση των μεσογειακών ανθοκομικών προϊόντων και την ενίσχυση των παραγωγών και εμπόρων, μέσω εισηγήσεων και στρατηγικών παρεμβάσεων σε κυβερνητικό επίπεδο

• να αποτελέσει εργαλείο προώθησης των μεσογειακών ανθοκομικών προϊόντων στους πελάτες, μέσω συστηματικής ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης

• να αποτελέσει εργαλείο συνεχούς ενημέρωσης των παραγωγών και των εμπόρων των μεσογειακών λουλουδιών και φυτών για τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της μεσογειακής ανθοκομίας

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο δ/ντης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας κ. Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης, ο Λέκτορας Ανθοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χρήστος Λύκας και ο κ. Θάνος Παπότης εκ μέρους της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι, ενώ παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο αντιπεριφεριάρχης κ. Ζήσης Γρηγορίου, Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου κ. Χρήστος Λιάπης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους και Σάκης Παιδής

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο