Άδειες για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε στις: 17 Μαΐου 2012, 14:10

Υπογράφηκαν οι σχετικές αποφάσεις από τη γενική γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, υπέγραψε τις παρακάτω αποφάσεις που αφορούν αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου:

1.            Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε. στη θέση «Ραχούλα-Πασχαλιές» Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας, προϋπολογισμού 42.000.000 €

2.            Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,904 MW της εταιρείας ΔΟΜΟΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε. στη θέση «Γεντζελή» Δήμου Αλμυρού Π.Ε Μαγνησίας, προϋπολογισμού 5.300.000 €

3.            Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε. στη θέση «Τρίκορφου» Δήμου Δωρίδας Π.Ε Φωκίδας, προϋπολογισμού 30.806.264 €

4.            Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,88 MW της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δήμου Πλαταιών Π.Ε Βοιωτίας, προϋπολογισμού 1.245.441 €

5.            Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε. στη θέση «Μεγάλο Βουνό» Δήμου Καρύστου Π.Ε. Εύβοιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. 79.351.705 €

6.            Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Καμάρι» του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας, της εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε., έτους 2012 συνολικού ποσού 4.068,99 €

7.            Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου μαρμάρων στην περιοχή «Μαζάρι-Ρέμα» του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας, της εταιρείας ΑΦΟΙ Π. ΚΟΤΣΙΚΟΡΟΥ Ο.Ε., έτους 2011 συνολικού ποσού 3.102,62 €

8.            Καθορισμός παγίου μισθώματος λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.

9.            Καθορισμός παγίου μισθώματος λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.

10.          Καθορισμός παγίου μισθώματος λατομείου μαρμάρων της εταιρείας VANILLA MINING S.G .

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  7.171,61 €

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ