Προσλήψεις στο δήμο Κιλελέρ (Προκήρυξη)

Δημοσιεύθηκε στις: 12 Οκτωβρίου 2016, 09:16

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας. Οι Θέσεις είναι:

katagrafi

προκήρυξη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ