Υποψήφιοι και εκλογές στις ΣΥΝΕΚ

Δημοσιεύθηκε στις: 11 Οκτωβρίου 2016, 11:09

Υποψήφιους καθώς και τη διακήρυξη για τις εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ανακοίνωσαν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις Λάρισας. Οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου. Η ανακοίνωσή αναφέρει:

«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
την Τετάρτη 2 Νοέμβρη ψηφίζουμε για να εκλέξουμε τους αιρετούς μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Όλοι από την εμπειρία μας γνωρίζουμε τη σημασία που έχει να αναδειχθούν στις θέσεις των αιρετών συνάδελφοι που θα υπηρετούν τη διαφάνεια και θα προωθούν στα Υ.Σ. τις θέσεις του σωματείου.
Αιρετοί που δε θα είναι επιρρεπείς σε συντεχνιακά αιτήματα, που θα έχουν ενιαία στάση απέναντι σε όλους τους συναδέλφους και κλάδους. Αιρετοί που δε θα υλοποιούν προσωπικές φιλοδοξίες και δε θα παίζουν μικροπαραταξιακά παιχνίδια σε βάρος των συναδέλφων. Αιρετοί που θα λογοδοτούν, θα ενημερώνουν και θα προωθούν τη διαφάνεια διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια μας και ελέγχοντας την κάθε φορά διοίκηση.

Πρέπει να ξεφύγουμε από την πελατειακή λογική και τα ρουσφέτια, υπολείμματα μιας πολιτικής χρόνων που μέσα από την πολυνομία και αντινομία μας πούλαγε ως εκδούλευση δικαιώματά μας.
Όμως η στάση των αιρετών στα Υ.Σ. δεν είναι μόνο προσωπικό θέμα των εκάστοτε εκλεγμένων. Είναι πρώτα και κύρια ζήτημα πολιτικής άποψης και θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτών προερχόμενες από τη γενική πολιτική και πρακτική της παράταξης με την οποία εκλέγονται. Και «δόξα τω Θεώ» και μνήμη έχουμε και πολύτιμη εμπειρία από τη λειτουργία των Υ.Σ. τα προηγούμενα χρόνια.
Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην εμπέδωση της διαφάνειας και της ισονομίας στα Υ.Σ.
Η διαδικασία των οργανικών τοποθετήσεων, που για πρώτη φορά είχαμε τη δυνατότητα να δηλώσουμε όλα τα σχολεία, η κοινοποίηση των μορίων και των προτιμήσεων και η ίδια πρακτική στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά είναι πράξεις διαφάνειας και ισονομίας. Η ανανέωση στις Λυκειακές επιτροπές και στο βαθμολογικό κέντρο που ξεκίνησε και πρέπει να συνεχιστεί είναι επίσης θετικό βήμα. Επίσης στην ίδια κατεύθυνση τη θετική ήταν και η διαδικασία ορισμού των μελών στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ. Δεν θα είμαστε εμείς που θα προσπαθήσουμε να μηδενίσουμε κάθε βήμα σε σωστή κατεύθυνση που υλοποιεί δίκαια αιτήματά μας. Ας αναλογιστούμε όμως γιατί τόσα χρόνια αυτά τα αυτονόητα και αναγκαία βήματα δεν είχαν γίνει. Ας καταλάβουμε ότι ο μηδενισμός και η ισοπέδωση που επιχειρείται από διαφορετικές μεταξύ τους παρατάξεις έχει βαθείς λόγους. Δε μπορούν να παραδεχτούν τα αυτονόητα, γιατί οι μεν (ΔΑΚΕ-ΠΕΚ) υπηρέτησαν με συνέπεια τα ακριβώς αντίθετα και αποδεχόμενοι την αλήθεια απλά αυτοακυρώνονται και δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προς παραταξιακό όφελος τα Υ.Σ., οι δε (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ), γιατί, όσο περισσότερο πραγματώνεται η διαφάνεια και η ισονομία, τόσο στενεύουν τα περιθώριά τους για κραυγές και για άγρα ψήφων πατώντας στον πόνο των συναδέλφων.
Και την ίδια στιγμή προσπαθούν να μας πείσουν πως είναι αυτοί στους οποίους οφείλουμε ό,τι καλό έχει γίνει το τελευταίο διάστημα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Πάρα πολλές φορές, μέσα από τα συλλογικά όργανα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, έχουμε επισημάνει την αναγκαιότητα για μια εκ νέου και συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις).
Επιμένουμε στη διεκδίκηση των ώριμων και δίκαιων αιτημάτων του κλάδου μας, που θα βελτιώσουν το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, αλλά και θα συμβάλουν θετικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ
Απόδοση οργανικής σε συνδυασμό δύο σχολικών μονάδων με 10 τουλάχιστον ώρες. Αν η οργανική θέση είναι «εικονική», να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε λειτουργικά κενά».
Οι θέσεις των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε φορείς και υπηρεσίες να δίνονται σαν «προσωρινές» οργανικές, όπως επίσης και όλες οι θέσεις των στελεχών επί θητεία.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
Οι κατανομές μαθημάτων και ωρών να λαμβάνουν υπόψη Α΄ και Β΄ αναθέσεις, το ωράριο των εκπαιδευτικών πρέπει να επανέλθει στην προγενέστερη κατάσταση (από 16 – 21 ώρες) και οι εκπαιδευτικοί να μην πηγαίνουν σε περισσότερα από δύο σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου.
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών πρέπει να γίνονται σε μια φάση για να μην δημιουργούνται αδικίες, αφού τα κενά είναι δεδομένα από την αρχή και τα λίγα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορούν να καλύπτονται εύκολα  με ελάχιστες  πιστώσεις. Η ακολουθούμενη διαδικασία των προσλήψεων σε πολλές φάσεις, δημιουργεί τεράστιες αδικίες στην τοποθέτηση των εκπαιδευτικών αλλά και στην προϋπηρεσία τους.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μετά την τροποποίηση του νόμου 4203/13 από το νόμο 4386/16 θα προκύψουν επιπρόσθετα προβλήματα γιατί η συμπλήρωση ωραρίου προβλέπεται μόνο για γραμματειακή υποστήριξη, ενισχυτική διδασκαλία και σε υπηρεσία διοίκησης μόνο εφόσον μέσα στο ίδιο ΠΥΣΔΕ δεν υπάρχει κενό. Σημειώνουμε ότι δεν αναφέρονται για συμπλήρωση ωραρίου τα προγράμματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας κ.λ.π).
ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
Σχετικά με τον υπολογισμό των κενών, θεωρούμε ότι τα ΠΥΣΔΕ πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη προσδιορισμού κενών – πλεονασμάτων, αυτά να δημοσιοποιούνται και με βάση αυτούς τους πίνακες να γίνονται οι μεταθέσεις. Κάθε σύλλογος διδασκόντων να διαμορφώνει την πρότασή του για τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς και αυτός να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τα ΠΥΣΔΕ που θα διαμορφώνουν την τελική πρόταση για τον προσδιορισμό κενών και πλεονασμάτων.
Στον υπολογισμό αυτό πρέπει να συνυπολογίζονται και οι συνταξιοδοτήσεις που θα πρέπει να οριστικοποιούνται εγκαίρως.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών για όλα τα πραγματικά κενά. Προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να γίνονται για πραγματική αναπλήρωση, όπως άλλωστε προβλέπει και ο ν. 1566/85. Όλα τα κενά για πρόσληψη αναπληρωτών να δίνονται στην αρχή της χρονιάς και οι προσλήψεις τους, κατά το δυνατόν, να γίνονται σε μία φάση. Οι μόνιμοι διορισμοί, οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις αναπληρωτών να περάσουν στις αρμοδιότητες των ΚΥΣΔΕ. Τα αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ να έχουν την αρμοδιότητα των τοποθετήσεων των αναπληρωτών στα σχολεία.
Σταθερή και μόνιμη εργασία στην εκπαίδευση. Κατάργηση ΑΜΕΣΑ του θεσμού του ωρομισθίου και του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου καθώς και του αναπληρωτή μέσω ΕΣΠΑ.
Να διοριστούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού (ΑΣΕΠ και πίνακες προϋπηρεσίας) από το Σεπτέμβρη του 2010. Να αναγνωριστεί ολόκληρη η προϋπηρεσία των αναπληρωτών-ωρομισθίων (και μετά τις 30-6-2010). Περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών αυστηρά στις περιπτώσεις πραγματικής αναπλήρωσης. 12μηνη σύμβαση για τους αναπληρωτές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Στη διαμόρφωση, από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς ανά περιοχή και ειδικότητα, να μετέχουν και οι αιρετοί του ΚΥΣ∆Ε.
Άμεση ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών, και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που ήδη υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία.
Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης,) για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση.
Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣ∆Ε, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών (προκειμένου να έχει τη συνολική εικόνα της κατάστασης) και έγκαιρα, μέχρι τις 30 Ιούνη. Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούµενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων. Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια (λόγοι υγείας, οικογενειακή κατάσταση) που θα μοριοδοτούνται αυξημένα σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας.
Συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία.
Για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς πρέπει να προκηρύσσονται οι συγκεκριμένες θέσεις και τα αντίστοιχα προσόντα που αυτές απαιτούν και να υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να γίνονται για μια 3ετία και μόνο.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΗ.
Ζητάμε να υπάρχουν 2 θητείες στους εκλεγμένους αιρετούς – Όχι στους δια βίου αιρετούς
Ζητάμε να σταματήσουν οι αιώνιες αποσπάσεις στους συνδικαλιστές. Να υπάρχει χρονικό όριο και μετά από αυτό να επιστρέφουν στην οργανική τους.
Ζητάμε να καθιερωθεί η συνυπηρέτηση και στους εκπαιδευτικούς, όπως στους δικαστικούς και στρατιωτικούς
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε
Επαναφορά του ωραρίου των εκπαιδευτικών στην προγενέστερη κατάσταση (από 16 – 21 ώρες)
ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη – πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
Με νομοθετική ρύθμιση, μείωση των μαθητών ανά τµήµα στους 20 στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, 15 στις ομάδες προσανατολισμού και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
Καθιέρωση της ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
Υπολογισμό των πραγματικών κενών με βάση τις θέσεις του κλάδου. Κάλυψη όλων των κενών αυτών με διορισμούς εκπαιδευτικών. Κάλυψη όλων των κενών που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με αναπληρωτές με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.
Θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων πραγματικά ανεξάρτητων και μη ελεγχόμενων από την εκάστοτε εξουσία, με την εκλογή και τρίτου αιρετού. Ενός πλαισίου που θα κατοχυρώνει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική τους λειτουργία.
Αδιάβλητες και αντικειμενικές διαδικασίες για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.
Ο σύλλογος διδασκόντων να έχει τη συλλογική ευθύνη για τη διοίκηση και την παιδαγωγική διαδικασία στο σχολείο.
Πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς µε 30 χρόνια υπηρεσίας, ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών.
Αντιμετώπιση του «λαβύρινθου» της ισχύουσας νομοθεσίας για ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά και Μειονοτικά σχολεία με ξεκάθαρα κριτήρια αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης.
Κατάργηση του «Καθηκοντολογίου».
Διεκδικούμε Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ»
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΠΥΣΔΕ
Γανός-Ράπτης Δημήτρης
Δημόκας Τάσος
Γκουντρουμπής Σάκης
Ευαγγέλου Κώστας
Καρυώτης Θεόδωρος
Κοκκάρα Άννα
Κουτσοκώστα Κατερίνα
Μαγαλιού Ερμίνα
Μότσια Βαλεντίνα
Νικολαΐδης Γιώργος
Παλούκας Βαγγέλης
Σακελλαρίου Δημήτρης
Σαμαρτζή Ντορίνα
Συρόγλου Μάγδα
Σούρλας Ναπολέων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΥΣΔΕ

Γκουντρουμπής Σάκης
Δημόκας Τάσος
Καραΐσκος Νίκος
Μαγαλιού Ερμίνα
Νικολαΐδης Γιώργος
Παλούκας Βαγγέλης
Τσακνάκης Γιάννης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ