Συνεργασία ΕΣΛ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στις: 10 Οκτωβρίου 2016, 13:55

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας εξασφάλισε την παρακάτω προσφορά για την εγκατάσταση τερματικών POS, για τα μέλη του:

Προσφερόμενος εξοπλισμός:

1) ενσύρματο POS, με κόστος μίσθωσης 7,98 ευρώ/μήνα (πλέον ΦΠΑ)
2) ασύρματο POS, με κόστος μίσθωσης 9,93 ευρώ/μήνα (πλέον ΦΠΑ)

Τα ποσά των πραγματοποιούμενων συναλλαγών θα πιστώνονται σε έντοκο λογαριασμό όψεως με επιτόκιο από 0,80%, ενώ η προμήθεια ανά συναλλαγή (για κάρτες VISA, MASTER,ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ) θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,85%.
Η προσφορά ισχύει για τα μέλη του ΕΣΛ, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης η οποία εκδίδεται από τη γραμματεία του συλλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΕΣΛ μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του συλλόγου (τηλ.2410532330).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ